Zastępcze preparaty witaminowe

Jeśli nie możesz dostarczyć organizmowi odpowiednich składników odżywczych (na przykład jesteś wegeterianką lub żyjesz w strefie klima­tycznej, w której niektóre produkty są niedostępne), zaleca się przyjmo­wanie preparatów witaminowych. W preparacie takim powinny znajdo­wać się wszystkie witaminy z grupy B-complex, ponieważ nadmiar jed­nej z nich może powodować niedobór innej. Niektórzy żywieniowcy zale­cają przyjmowanie witamin z grupy B-complex równocześnie z witaminą B6. W takim wypadku należy ograniczyć dawkę witaminy B6 do 50 miligramów, przyjmować ją rano i wieczorem, rozpoczynając na trzy dni przed spodziewanymi dolegliwościami menstruacyjnymi i kontynuować aż do wystąpienia miesiączki. Witaminy B-complex można przyjmować codziennie – do chwili ustąpienia objawów.

Przeciwwskazania. Duże dawki witaminy B6 (250 miligramów dzien­nie) mogą wywoływać problemy neurologiczne. Większość nieko­rzystnych skutków przyjmowania witamin wynika z tego, że często połykamy je na pusty żołądek, mimo że należy je przyjmować w czasie jedzenia.

Tabletki witaminy B-complex powinny zawierać podane niżej dawki poszczególnych witamin. Sprawdź na etykietce, czy normy są zachowa­ne. Niektórzy producenci zmniejszają koszty produkcji preparatu zwię­kszając ilość witaminy najtańszej przy równoczesnym zmniejszeniu za­wartości innych witamin.

About author

Related Articles