Wizualizacja

Przyszła matka cieszy się na myśl o dziecku, jednakże świadomość obowiązków macierzyńskich, jakie na nią czekają, może źle wpływać na jej samopoczucie. Kobieta może martwić się o to, jak sobie poradzi z przej­ściem od roli kobiety intensywnie pracującej zawodowo do roli matki; zastanawiać się, czy starczy jej wytrwałości, by wychować dziecko. Może obawiać się, że nie jest jeszcze gotowa, by podjąć taką odpowiedzialność. W takich sytuacjach wizualizacja może służyć nieocenioną pomocą – odsu­wa „złe” myśli, zapobiega sytuacjom, w których kobieta staje się ofiarą samospełniającej się przepowiedni. A przecież wszystkie te obawy są tylko wyobrażone, często mało prawdopodobne, a czasem nawet zupełnie niere­alne! Jeżeli natomiast kobieta będzie wyobrażać sobie, że doskonale speł­nia rolę matki, właśnie to stanie się rzeczywistością.

Wizualizacja relaksacyjna pomaga w łagodzeniu emocjonalnego i fi­zjologicznego stresu, szkodliwie działającego na organizm, a także w usunięciu niektórych dolegliwości ciążowych, które nasilają lęk.

W celu zrelaksowania się zalecane są ćwiczenia wizualizacji relaksa­cyjnej dwa razy dziennie. Jeżeli odczuwasz dyskomfort lub zmęczenie, spróbuj włączyć do ćwiczeń obrazy pobudzające energię życiową. Im będą żywsze i bardziej suge­stywne, tym większy odniosą skutek.

Wizualizacja może być stosowana równolegle z innymi terapiami me­dycyny naturalnej, największe jednak korzyści daje łączenie jej z metodą biologicznego sprzężenia zwrotnego, hipnozą oraz innymi metodami relaksacyjnymi.

About author

Related Articles