Pięć zasad psychoterapeutycznego kontaktu

Niezależnie od tego, czy miejscem psychoterapii naszego dziecka jest Warszawa, czy też mały, nikomu nieznany gabinet terapeutyczny znajdujący się w miejscu naszego zamieszkania, aby podejmowane tam działania mogły być skuteczne, terapeuta musi przestrzegać pięciu, podstawowych w psychoterapii dziecka, zasad.

Zgodnie z pierwszą z nich, dziecka nie można krytykować. Terapeuta musi zaakceptować dziecko takim, jakim ono jest. Na nieprawidłowe zachowania dziecka należy, bowiem patrzeć jak na manifestacje choroby. Przy czym, akceptacja ta nie musi wcale wiązać się z aprobatą wszystkiego, co dziecko robi. Druga zasada, zobowiązuje terapeutę, by pamiętał, że najczęściej dziecko nie przychodzi na terapię z własnej woli. Tym samym może być niechętne, wrogie lub nieufne. A to czy zmieni swój stosunek do terapeuty, zależy już tylko od niego samego. Trzecia zasada, która musi być bezwzględnie przestrzegana, aby psychoterapia (psychoterapia Warszawa) mogła być skuteczna, polega na początkowym unikaniu bezpośredniej rozmowy o objawach choroby. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje, gdy dziecko samo porusza ten temat. Zamiast koncentrować się na objawach należy możliwie jak najgłębiej zrozumieć odczucia dziecka. Ostatnia zasada zaleca ustalenie granic, których obie strony nie mogą przekroczyć zarówno w trakcie wywiadu, jak i w dalszej psychoterapii.

About author

Related Articles