Jak rehabilitować dzieci z autyzmem?

Jak rehabilitować dzieci z autyzmem?

Autyzm to schorzenie, które cechuje się zaburzeniami funkcji i rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Przyczyny autyzmu nie są niestety na dzień dzisiejszy znane. Wiemy jedynie, że na rozwój tej choroby wpływ mają w jednakowy sposób czynniki środowiskowe i dziedziczne. Głównym objawem autyzmu jest brak relacji dziecka z jego otoczeniem. Dzieci z autyzmem nie reagują na inne osoby, skupiają uwagę na jednym elemencie z otoczenia, unikają kontaktu wzrokowego.

Rehabilitacja dzieci z autyzmem Kraków posiada kilka bardzo dobrych ośrodków zajmujących się tym zagadnieniem, polega na złagodzeniu objawów tak fizycznych, jak psychicznych. Terapia z takimi dziećmi powinna odbywać się w atmosferze sprzyjającej i nie przeszkadzającej dziecku. Podczas rehabilitacji dziecko nie powinno być narażone na wpływ zbyt wielu bodźców zewnętrznych takich jak zapach, smak, dotyk, dźwięk oraz bodźce wzrokowe. Terapeuta powinien prowadzić zajęcia w sposób bardzo spokojny, wydawać polecenia krótkie, jednocześnie jasne dla dziecka.

About author

Related Articles