Czym jest kłębuszkowe zapalenie nerek?

Czym jest kłębuszkowe zapalenie nerek?

Odmian kłębuszkowych zapaleń nerek oraz ich obraz kliniczny potrafi być bardzo mocno zróżnicowany. Najprościej ujmując, jest to zapalenie nerek związane z uszkodzeniem kłębuszków nerkowych, które stanowią pierwszy element funkcjonalnego „filtra nerkowego”.

Kłębuszki nerkowe zlokalizowane są w warstwie korowej nerek, utworzone są z torebki bowmana, przestrzeni filtracyjnej, podocytów i naczyń kłębuszka.

Najczęstsza postać kłębuszkowego zapalenia nerek

Ostra postać kłębuszkowego zapalenia nerek najczęściej związana jest z infekcją paciorkowcową. Niektóre podtypy paciorkowca wywoływać mogą anginę, zakażenia skóry, zapalenia wsierdzia, chorobę reumatyczną oraz oczywiście – kłębuszkowe zapalenie nerek.
Diagnostyka KZN
Nefrolog kraków w celu postawienia diagnozy kłębuszkowego zapalenia nerek musi wykonać odpowiednie badania. W przypadku ostrej postaci KZN nie jest konieczne przeprowadzenie badań histopatologicznych, które są niezbędne w postaciach przewlekłych.

Paciorkowcowe KZN leczone jest z wykorzystaniem antybiotykoterapii oraz leczenia systemowego z użyciem diuretyków i innych leków poprawiających filtrację.

About author

Related Articles