Spotkanie z cyklu "Szlachta się zbawi"

W czwartek 22 X w Auli Piusa X odbyło się kolejne spotkanie dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji przez Fundację projektu WPS/6/2015.

Zarówno młodzież, jak i opiekunowie, mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności wokalnych przy karaoke. Najtrudniejsze okazało się przełamanie pierwszych lodów i nabranie odwagi do publicznego wystąpienia w grupie rówieśników z różnych szkół. Najodważniejsi okazali się opiekunowie, co zachęciło młodych uczestników spotkania i wszyscy świetnie się bawili, śpiewając solo bądź w grupach.

Na zakończenie rozdane zostały nagrody główne za najlepszy występ oraz nagrody pocieszenia za odwagę. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Domu Dziecka "Słoneczko" oraz uczniowie gimnazjów i szkół średnich.

Opiekę nad przebiegiem spotkania sprawowali Lidia Błażejewska-Wojtaszczyk, Ks. Marek Kostrzewa, Piotr Wojtaszczyk, Renata Kozar, Halina Fituch-Skomorow oraz Magdalena Tkaczyk.