Sprawozdanie z działalności Fundacji

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek
czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam
był dobroczyńcą. Jest równocześnie
obdarowany, obdarowany tym,
co ten drugi przyjmuje z miłością."
Jan Paweł II

Ksiądz Infułat Stanisław Grad był Dobroczyńcą, obdarowywał z miłością ludzi, których Pan Bóg stawiał na Jego drodze, szczególnie na drodze posługi kapłańskiej.
Ludzie ci, wśród nich są członkowie Rady i Zarządu Fundacji EDUCATOR, także ja, przyjmowaliśmy z miłością troskę jaką nas darzył.
Ziarno, które zasiał ksiądz Infułat teraz przynosi plon w postaci działań podejmowanych przez Fundację, której patronem jest ks. Grad.
Działania Fundacji są kierowane do szerokiego grona odbiorców, jednak ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Od października 2018 roku zrealizowano następujące zadania:
  • Objęto patronatem i ufundowano nagrody w X edycji Konkursu Wiedzy Prawa Wyznaniowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
  • Dofinansowano Naukowy Rajd Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Pokryto koszty leków osobie zmagającej się z chorobą nowotworową.
  • Zrealizowano dwa zadania publiczne ogłoszone przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. w formie wyjazdów zimowych i letnich. Uczestnikami były dzieci i młodzież z tomaszowskich parafii a także wychowankowie Domu Dziecka "Słoneczko" oraz uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
  • Dzięki umowie z PZPR na realizacje działań z zakresu kultury, rekreacji, sportu i turystyki osób niepełnosprawnych zorganizowano przy współudziale Dyrekcji i Nauczycieli SOSW integracyjny piknik "Odczarować Majową".
  • Zorganizowano dwa wyjazdy rekolekcyjno-rekreacyjne dla Seniorów i osób niepełnosprawnych. W maju byliśmy na Ukrainie, zwiedzaliśmy min. Lwów, Żółkiew, Olecko. W sierpniu udaliśmy się na Warmię i Mazury. Zwiedzaliśmy Nidzicę i Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Lidzbark Warmiński, Stoczek Klasztorny, Reszel i Świętą Lipkę, Barczewo, Klebark i Gietrzwałd, Malbork. Przeżywaliśmy także w czerwcu wyjątkową niedzielą w naszej wspólnocie parafialnej. Grupa dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przystąpiła do I Komunii Św. oraz do Komunii Rocznicowej. Było to po raz kolejny jedno z najpiękniejszych wydarzeń bo nasze dzieci są najpiękniejsze, umiłowane przez Jezusa.
  • Nadal prowadzimy Punkt Pomocy Społecznej, zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia w różnych dziedzinach życia.
  • Kolejny rok prowadzimy Katolickie Przedszkole "Antoś", w którym może się rozwijać intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i duchowo piętnaścioro dzieciaków w atmosferze miłości troski i rodzinnego ciepła. Niestety jest to zadanie, po względem finansowym, coraz trudniejsze z powodu małej ilości dzieci, zmieniających się przepisów i innych czynników zewnętrznych.
  • W trakcie realizacji pozostaje projekt ogłoszony przez Starostwo Tomaszowskie w obszarze turystyki i krajoznawstwa, promujący walory krajobrazowe i historyczne naszego Powiatu. Dzięki jego realizacji dzieci i młodzież z Katolickiego Przedszkola ANTOŚ oraz uczniowie SOSW poznają swoją Małą Ojczyznę. Jednocześnie projekt obejmuje osoby dorosłe i Seniorów. Gościliśmy również studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wzięli udział w spływie kajakowym, zwiedzali Groty Nagórzyckie , Rezerwat Niebieskie Źródła, zamek w Inowłodzu. Wczoraj w ramach Projektu odbył się spacer po Tomaszowie śladami rozwoju religijności w naszym mieście, prowadzony przez ks. prof. M. Różańskiego oraz pana dr Andrzeja Wróbla kierownika archiwum państwowego oddział w T.M.
Wszystkie te działania były możliwe do zrealizowania dzięki życzliwości, empatii, pomocy materialnej i fizycznej ludzi dobrej woli otwartych na potrzeby bliźnich. Dziękuje ks. Proboszczowi Sławomirowi Klichowi za możliwość prowadzenia działalności fundacyjnej, ks. Edwardowi za ciągłą obecność, wszystkim kapłanom za pomoc, cierpliwość i wyrozumiałość, grupom parafialnym działającym przy naszej Parafii: Odnowie w Duchu św. Rycerzom Kolumba, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Chórowi Parafialnemu pod przewodnictwem pana Czarka. Składamy gorące podziękowania panu Andrzejowi Wójcikowi za ratowanie Przedszkola podczas powodzi. Wyrazy wdzięczności za pomoc dla Kadry Pedagogicznej Przedszkola oraz Rodziców Przedszkolaków.
W swoich działaniach Fundacja współpracuje z różnymi Instytucjami i Urzędami, we wszystkich tych miejscach spotykamy się z życzliwością i pomocą, za co serdecznie dziękujemy przedstawicielom takich instytucji jak U.M, Starostwo Powiatowe, ZUS, MOPS, PUP, PCPR, ZGWIK, ZGC, TTBS, Ofiarodawcom i darczyńcom.
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, można więc przekazać 1% podatku na cele statutowe. Zachęcamy do wspierania działań podejmowanych przez Fundację.

Zarząd Fundacji uchwałą z dnia 7 września 2017 r. postanowił zawiesić Fundusz Stypendialny. Jednak Pan Bóg czuwał by stało się inaczej i w roku ubiegłym po raz pierwszy na wniosek wychowawcy i dyrekcji szkoły Zarząd Fundacji w październiku ubiegłego roku udzielił Stypendium Naukowe byłemu wolontariuszowi Fundacji Michałowi Pietrzykowi. W tym roku do Zarządu Fundacji wpłynął kolejny wniosek od dyrekcji i wychowawcy Michała, który został rozpatrzony pozytywnie. Michał kolejny rok zmaga się z choroba nowotworową, na szczęście dziś jest z nami. Zapraszamy więc Michała wraz z Rodzicami w celu odebrania Aktu nadania stypendium.

Zgodnie ze statutem Fundacja ma prawo przyznawać honorowe tytuły osobom zasłużonym dla Jej działalności. W tym roku tytułem "Przyjaciela Fundacji" uhonorowano następujące osoby:
ks. Wacław Wojtunik
Pani Elżbieta Kudlik
Pan Sławomir Kamiński