Szkolenie dla wolontariuszy

W dniu 28 października odbyło się w auli Piusa X szkolenie dla wolontariuszy działających z ramienia Fundacji "Educator" im. Ks. Stanisława Grada z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadził je doświadczony ratownik medyczny Konrad Kowalczyk, który podzielił się ze zgromadzonymi wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu kluczowych zagadnień związanych z pomocą przedmedyczną (podstawy prawne i etyczne udzielania pomocy, przyczyny nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych i dzieci, łańcuch przeżycia, ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena stanu poszkodowanego, wezwanie kwalifikowanej pomocy). Wolontariusze przeszli także przeszkolenie z zakresu użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) oraz bezpośredniej pomocy poszkodowanym z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów. Spotkanie było szansą zdobycia wiedzy i umiejętności, które mogą być potrzebne wolontariuszom w najbardziej nieoczekiwanym momencie i mogą okazać się decydujące w sytuacjach ratowania życia innych.