Podziękowanie

"Chciałbym podziękować ludziom, których spotkałem na drodze swojego życia za wielką życzliwość jakiej ciągle doznawałem i równocześnie ich przeprosić jeżeli komuś wyrządziłem przykrość..."

Tych kilka słów przytoczonych z Testamentu ks. Infułata doskonale obrazuje przymioty Jego charakteru: pokorę, prostotę, miłość do Boga i Matki Kościoła oraz Chrystusa obecnego w drugim człowieku. Taką naukę przekazał nam swoim życiem, wdzięczni za ten dar staramy się podążać tą drogą w działaniach Fundacji.

Jako prezes Zarządu Fundacji Educator im. Ks. Stanisława Grada pragnę przedstawić wszystkim tu zgromadzonym działania jakie udało się zrealizować od ostatniego spotkania, które miało miejsce 9 października ubiegłego roku:
  • zrealizowano 2 zadania publiczne ogłoszone przez prezydenta miasta w formie wyjazdów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży, w których wzięli udział także wychowankowie Domu Dziecka "Słoneczko" oraz uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zimą spędziliśmy tydzień czasu w Małym Cichem, uprawiając sporty zimowe. W sierpniu tego roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy kolonie poza granicami Polski, mianowicie uczestnicy spędzili 10 dni we Włoszech, w kurorcie Gatteo a Mare, zwiedzając okolice, min. San Marino.
  • w maju, przy udziale środków finansowych z PFRON-u, miała miejsce 5-dniowa wycieczka integracyjna do Biskupina. Uczestnicy mogli sięgnąć do korzeni chrześcijaństwa i państwowości polskiej, zwiedzając Biskupin, Gniezno, Kruszwicę, Ostrów Lednicki, a także uczestnicząc w wielu atrakcyjnych warsztatach.
  • we wrześniu dwa autokary troszkę starszej młodzieży, czyli seniorów, wyruszyło na 5-dniowy wyjazd rekolekcyjno-rekreacyjny do Biskupina oczywiście, pod przewodnictwem duchowym ks. Proboszcza Edwarda Wieczorka oraz ks. Proboszcza Wacława Wojtunika. Obu zacnym Kapłanom gorąco dziękuję za modlitwy, rozważania, przewodniczenie liturgii w tak pięknych miejscach jak katedra gnieźnieńska, poznańska, kolegiata w Kruszwicy czy maleńki kościółek św. Mikołaja w Gąsawie.
Fundacja włączyła się w formację młodzieży przygotowującej się do przystąpienia do sakramentu bierzmowania, współorganizując wyjazdy do oo. Jezuitów na Uwielbieniową Łódź Ratunkową.

Przeżywaliśmy także wyjątkową niedzielą w naszej wspólnocie parafialnej 4 czerwca. Grupa dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przystąpiła do I Komunii Św. Była to najpiękniejsza Komunia w moim życiu, bo nasze dzieci są najpiękniejsze, umiłowane przez Jezusa. Dziękuję Wam za obecność z dziećmi dziś drodzy Rodzice i za wczoraj.

Fundacja była po raz kolejny współorganizatorem Integracyjnego Pikniku Rodzinnego odbywającego się na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Dziękujemy Pani Dyrektor ORDN Marcie Niemczyk za możliwość podejmowania wspólnych działań dla dobra podopiecznych.

W październiku po raz kolejny powołaliśmy wolontariuszy, którzy wspierali działania Fundacji przez cały rok, m.in. włączyli się w zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację byłego wolontariusza Fundacji, Michała. Wzruszająca i piękna była odpowiedź wiernych na ten apel, jeszcze teraz możemy wspierać Michała w leczeniu dzięki ofiarności ludzi dobrej woli.

Kolejny już rok włączyliśmy się w akcję Caritas "Tornister pełen uśmiechu", wyposażając 30 plecaków.

Kolejny już rok prowadzimy Katolickie Przedszkole "Antoś", w którym może się rozwijać intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i duchowo piętnaścioro dzieciaków w atmosferze miłości, troski i rodzinnego ciepła.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi od kwietnia tego roku otworzyliśmy Punkt Pomocy Społecznej. Zgłaszający się otrzymują pomoc prawną, psychologiczną, a także pomoc przy wypełnianiu dokumentów. Dotychczas skorzystało z niej już ponad 40 osób. Zdarza się, że dzięki tej inicjatywie kapłan może zdążyć na czas z sakramentami do potrzebujących.

W tym roku udało się pomóc niepełnosprawnym podopiecznym Fundacji w uzyskaniu lokalu mieszkalnego, a także w jego remoncie i wyposażeniu.

Wszystkie te działania były możliwe do zrealizowania dzięki życzliwości, empatii, pomocy materialnej i fizycznej wielu osób. Składamy gorące podziękowania panu prezydentowi Marcinowi Witko, panu wiceprezydentowi Tomaszowi Jurkowi, pani prezes TTBS Wioletcie Magin oraz panu Markowi Basterowi. Słowa wdzięczności należą się Chórowi Parafialnemu pod dyrekcją naszego drogiego organisty Czarka, pani Angelice towarzyszącej na skrzypcach, Rycerzom Kolumba oraz Członkom Odnowy w Duchu Św. Wyrazy wdzięczności za nieocenioną pomoc dla kadry pedagogicznej Przedszkola "Antoś" oraz Rodziców Przedszkolaków. Wszystkim za wszelkie dobro, cierpliwość i wyrozumiałość- Dziękuję!

Dotychczas Fundacja przyznała czterokrotnie stypendia młodzieży gimnazjalnej. Zarząd Fundacji uchwałą z dnia 7 września tego roku postanowił zawiesić Fundusz Stypendialny, jednak Pan Bóg w swej Opatrzności chciał by stało się inaczej. Po raz pierwszy na wniosek wychowawcy i dyrekcji szkoły Zarząd Fundacji Uchwałą z 11 września za szczególne osiągnięcia na polu naukowym, muzycznym, religijnym i moralnym przyznał stypendium naukowe na rok szkolny 2017/18 uczennicy gimnazjum Monice Rybak. Serdecznie zapraszamy stypendystkę z Mamą w celu odebrania aktu nadania stypendium.

Zgodnie ze statutem Fundacja ma prawo przyznawać honorowe tytuły osobom zasłużonym dla jej działalności. W tym roku zarząd oraz Rada Fundacji Educator im. Księdza Stanisława Grada, tytułem Przyjaciela Fundacji uhonorowała następujące osoby:
  • GRAŻYNA I WOJCIECH BŁASZCZYK - Ryngraf
  • MARIA CHILIŃSKA - Ryngraf
  • ANDRZEJ RACZKOWSKI - Ryngraf
  • WIESŁAWA I KRZYSZTOF RUMIŃSCY - Ryngraf