Uroczysta msza święta

9 października 2016 roku przeżywaliśmy piątą już rocznicę śmierci Ks. Infułata Stanisława Grada. Choć to, z jednej strony trudna i smutna rocznica, jest jednak źródłem nadziei, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Choć Stasia, jak mówią o Ks. Infułacie Jego Przyjaciele-Kapłani, nie ma już wśród nas, żyje w naszych sercach, żyje poprzez działalność Fundacji, noszącej Jego imię, działającej przy Parafii św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim.

Rocznica odejścia Ks. Infułata stała się jednocześnie świętem Patronalnym Fundacji "Educator". W tym roku uroczystej Liturgii przewodniczył i słowo Boże wygłosił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Antoni Długosz. W koncelebrze udział wzięło wielu Księży, Współbraci w kapłaństwie Ks. Grada.

Rodzina, przyjaciele, członkowie Rady i Zarządu Fundacji, pracownicy katolickiego Przedszkola "Antoś", przedszkolaki z rodzicami i wielu ludzi dobrej woli, wszyscy wspólnie modlili się w intencji Ks. Infułata, wyrażając jednocześnie wdzięczność za żywe świadectwo wiary i miłości, które jest Jego dziedzictwem.

Post Komunio Prezes Zarządu Fundacji Pani Lidia Błażejewska-Wojtaszczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności Fundacji "Educator" im. Ks. St. Grada od października ubiegłego roku do chwili obecnej, obrazując wszelkie działania dzięki prezentacji multimedialnej.

Zarząd przyznał stypendium Michałowi Osowskiemu, uczniowi II klasy Gimnazjum nr 3. Przewodniczący Rady Ks. Dr Mieczysław Różański na wniosek Zarządu Fundacji wręczył statuetki Przyjaciela Fundacji "Educator": J.E. Ks. Biskupowi Antoniemu Długoszowi, Pani Dr Julicie Raczyńskiej oraz Państwu Agnieszce i Łukaszowi Wróbel.