Uroczysta msza święta

W czwartek 11 października minęła IV rocznica śmierci Ks. Infułata Stanisława Grada. Fundacja Educator, której Patronem jest właśnie Ks. Infułat, wraz z obecnym Proboszczem Ks. Prałatem Edwardem Wieczorkiem, przygotowali uroczystą Mszę św. o godz. 13:15. Eucharystii przewodniczył J. E. Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski, a prywatnie wielki przyjaciel Ks. Grada. Przybyło wielu kapłanów z diecezji łódzkiej, jak również z innych diecezji, by wspólnie uczcić pamięć zmarłego. W przebieg uroczystej liturgii włączyli się członkowie Rady i Zarządu Fundacji. W procesji z darami szły dzieci wraz z rodzicami z Katolickiego Przedszkola "Antoś", prowadzonego przez Fundację.

W wygłoszonej homilii Ks. Arcybiskup podkreślił rolę ludzi, którzy są mądrzy mądrością Bożą i dzięki temu tworzą atmosferę wiary i miłości skupiając wielu wokół siebie. Takimi żywymi świadectwami według słów Ks. Arcybiskupa byli Jan Paweł II oraz Ks. Infułat Stanisław Grad.

Post Communio Prezes Zarządu Fundacji Pani Lidia Błażejewska-Wojtaszczyk złożyła krótkie sprawozdanie z działalności Fundacji. Zostały ogłoszone wyniki wniosków stypendialnych na rok szkolny 2015/2016. Przewodniczący Rady Ks. Mieczysław Różański wraz z Panią Prezes dokonali uroczystego aktu nadania tytułu „Przyjaciel Fundacji” praz wręczyli pamiątkowe statuetki.

W liturgii uczestniczyła Rodzina, Przyjaciele Ks. Infułata, przedstawiciele władz, parafianie i sympatycy Parafii, którzy wciąż mają Go żywo w swej pamięci, ale także niepełnosprawni podopieczni Fundacji i posługujący im wolontariusze.

BYŁO TO ŻYWE ŚWIADECTWO MIŁOŚCI, KTÓRA NIE UMIERA.

Po Mszy zaproszeni goście udali się na obiad do Auli Piusa X.