Wyjazd rekolekcyjno-rekreacyjny do Lwowa

W dniach 1.05–5.05.2019 roku odbył się kolejny wyjazd rekolekcyjno-rekreacyjny organizowany przez Fundację "Educator" im. ks. Stanisława Grada, tym razem do Lwowa.

Pod przewodnictwem Pani Lidii Błażejewskiej–Wojtaszczyk i przy duchowym wsparciu kapłanów: ks. Edwarda Wieczorka i ks. Wacława Wojtunika przeżyliśmy wspaniałe dni modląc się, śpiewając i zwiedzając.

Autokar z firmy PKS Tomaszów Mazowiecki prowadzony był na przemian przez dwóch wspaniałych kierowców: p. Sławka i p. Krzysztofa.

Wyjazd rozpoczęliśmy w dniu 30 kwietnia 2019 roku spod naszego Sanktuarium i przejazdu w kierunku granicy w okolice Rawy Ruskiej.

W dniu 1 maja 2019 roku zwiedzaliśmy Żółkiew - miasteczko pod Lwowem, kolegiatę Świętego Wawrzyńca, gdzie nasi kapłani odprawili mszę świętą. Następnie udaliśmy się do hotelu, gdzie po zakwaterowaniu i objedzie udaliśmy się do centrum Lwowa. Odbyliśmy spacer dawnymi Wałami Hetmańskimi aż do pomnika Adama Mickiewicza. Podczas przejazdu ulicami Lwowa widzieliśmy Kościół Świętej Anny, Uniwersytet Jana Kazimierza (dawny Sejm Galicyjski). Następnie udaliśmy się do hotelu.

Następnego dnia, 2 maja 2019 roku, po śniadaniu wyjechaliśmy do Kościoła Świętego Antoniego, gdzie nasi kapłani odprawili mszę świętą. Po mszy udaliśmy się na Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich. Następnie udaliśmy się do centrum Lwowa, aby dalej zwiedzać starówkę. Zwiedzaliśmy Arsenał Miejski Prochownię, Kościół Dominikanów, Aptekę - muzeum, rynek, ratusz, czarną Kamienicę, Pałac Lubomirskich, Kościół Jezuitów oraz kolegium Jezuickie. Po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się na "Wieczór Ukraiński" – rozrywkową kolację z orkiestrą.

Kolejny dzień, 3 maja 2019 roku, bezpośrednio po śniadaniu udaliśmy się do Kościoła Świętej Marii Magdaleny, gdzie pod przewodnictwem ks. Marka Rostkowskiego wraz z udziałem naszych kapłanów odprawiona została uroczysta msza święta. Po mszy ks. Marek przedstawił nam w skrócie historię kościoła. Następnie udaliśmy się do Olecka, gdzie zwiedziliśmy zamek książąt halicko – wołyńskich i ekspozycję muzealną Lwowskiej Galerii Obrazów. Kolejnym miejscem jakie zwiedzaliśmy to Podhorzec, gdzie zwiedzaliśmy jedną z najwspanialszych rezydencji magnackich kresów – Pałac Koniecpolskich. Zwiedziliśmy również największe sanktuarium Maryjne Kresów w Poczajowie.

W dniu 4 maja 2019 roku po śniadaniu i mszy świętej w Katedrze Lwowskiej udaliśmy się obejrzeć panoramę miasta z Kopca Unii Lubelskiej. Następnie udaliśmy się do Opery Lwowskiej, gdzie obejrzeliśmy spektakl wystawiany przez artystów sceny lwowskiej. Około godziny 17.00 udaliśmy się w drogę powrotną do domu.

Te dni minęły błyskawicznie. Wróciliśmy ubogaceni, rozśpiewani i wypoczęci. A kto nie był niech żałuje. Ogromne podziękowania kierujemy do p Lidii, naszych kapłanów i wspaniałych kierowców. Było cudownie. Zapraszamy na kolejne wspólne wyjazdy.