I Komunia Święta

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego - 4 czerwca - w parafii św. Antoniego w Tomaszowie Maz. miała miejsce niezwykła uroczystość. Szesnaścioro dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na Mszy Św. o godzinie 13.00 przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do swych czystych, pięknych serduszek. Msza Św. o godzinie 13.00 jest tzw. Mszą chrzcielną i w związku z tym na tej samej Mszy zostało ochrzczonych pięcioro dzieci, co pogłębiło jeszcze znaczenie uroczystej Eucharystii.

Niezwykłe dzieci mają niezwykłych rodziców. Jako katechetka, od 20 lat pracująca z dziećmi niepełnosprawnymi, wciąż doświadczam tej prawdy, a w sposób szczególny właśnie w tym roku szkolnym, podczas przygotowań do I Komunii Św. To dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców i wzajemnej współpracy udało się przygotować nasze dzieci do pełnego, godnego uczestnictwa w Eucharystii. Rodzice podjęli trud i odpowiedzialność za oprawę liturgiczną, czytali czytania, modlitwę wiernych, komentarz do darów, które nieśli wraz z dziećmi do ołtarza. Należy podkreślić także zaangażowanie i wielką pomoc wspólnoty parafialnej: ministrantów, scholi dziecięcej, sióstr zakonnych.

Oczywiście to wielkie wydarzenie mogło się odbyć i mieć podniosły, a jednocześnie dostępny dla naszych dzieci przebieg, dzięki kapłanom pełnym otwartości, miłości Boga i bliźniego, ks. Proboszczowi Edwardowi Wieczorkowi i ks. Sławomirowi Górskiemu, za co w imieniu własnym oraz rodziców i dzieci składam gorące podziękowania.

Przez kolejne pięć dni dzieci wraz z rodzicami, w miarę możliwości, uczestniczyły w tzw. "białym tygodniu", pogłębiając swoją więź z Jezusem oraz wspólnotą parafialną. Niedzielna uroczystość oraz uczestnictwo w "białym tygodniu" miało wielkie znaczenie dla rodziców, gdyż doświadczyli publicznej akceptacji, troski, empatii i zrozumienia dla czasami różnych zachowań naszych dzieci.

Za rok znowu spotkamy się tak uroczyście świętując rocznicę I Komunii Świętej.

Lidia


Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" /KKK 1324/

Pierwsza spowiedź i Komunia Święta - mój syn Leon pomimo że jest dzieckiem niepełnosprawnym, mógł tego doświadczyć. Mimo że nie zna całego pacierza oraz do końca nie zrozumiał co to jest grzech, doskonale poznał i potrafi odróżnić chleb od Chleba Eucharystycznego - Ciała Chrystusa. Dzięki proboszczowi Parafii świętego Antoniego Padewskiego w Tomaszowie Maz. - ks. Edwardowi Wieczorkowi oraz katechetce – p. Lidii Błażejweskiej-Wojtaszczyk, mógł razem z innymi dziećmi niepełnosprawnymi doznać tej łaski Bożej, jako prawdziwy Chrześcijanin. Nasze dzieci może się różnią od innych, wiercą się w kościele, mówią na głos, nie potrafią się zachować odpowiednio w świątyni, ale zasługują na Łaskę Bożą i są gotowe na przyjęcie Sakramentów Świętych. Bóg chciał żeby takie były.

Życzę rodzicom wszystkich dzieci niepełnosprawnych, żeby ich pociechy przyjęły do swego serca Ciało i Krew Chrystusa - Najświętszy Sakrament.

szczęśliwa mama