Uroczystości poświęcone 7 rocznicy śmierci ks. infułata Stanisława Grada

W dniach 11-14 października 2018 roku miały miejsce uroczystości patronalne Fundacji "Educator" im. ks. Stanisława Grada związane z 7. rocznicą śmierci Patrona. Podobnie jak w roku ubiegłym w Parafii św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, która jest jednocześnie siedzibą Fundacji, odbył się Koncert Uwielbienia w wykonaniu grupy „Przystań Dwunastu”, poświęcony pamięci ks. infułata Stanisława Grada. W niedzielę 14 października o godzinie 13:00 odprawiona została koncelebrowana Msza Św. pod przewodnictwem ks. biskupa Marka Marczaka. Podczas Eucharystii Prezes Fundacji - Lidia Błażejewska-Wojtaszczyk przedstawiła sprawozdanie z ostatniego roku działalności Fundacji w formie ustnej oraz prezentacji multimedialnej. Przewodniczący Rady Fundacji – ks. prof. Mieczysław Różański wraz z Panią Prezes wręczyli akt nadania okolicznościowego stypendium naukowego dla Michała Pietrzyka oraz statuetki „Przyjaciel Fundacji” p. Oktawii Kosylak, p. Erice Wodzinowskiej, pp. Bożenie i Markowi Kostrzewa, pp. Izabelli i Ottonowi Laskowskim oraz pp. Krystynie i Stanisławowi Stańdo.