Wolontariat

Jednym z celów statutowych Fundacji jest promocja i organizacja wolontariatu (§6 pkt. 9 Statutu). W październiku 2014 roku Fundacja rozpoczęła organizowanie wolontariatu. Zgłosiło się do udziału 14 osób, zarówno młodzież gimnazjalna, licealiści oraz osoby dorosłe. Po wypełnieniu wszelkich formalności, przeszkoleniu od strony medycznej, psychologicznej i pedagogicznej, podpisaniu stosownych umów, zostali rozesłani do osób potrzebujących.

Była to doraźna pomoc przedświąteczna w postaci paczek żywnościowych. Jednak podstawową pracą wolontariuszy w roku 2014/2015 było wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Fundacja poprzez działanie wolontariuszy objęła opieką siedem rodzin.

Wolontariusze czynnie włączyli się w dwa duże projekty realizowane przez Fundację:
 • 13.XII.2014 - przy współpracy Stowarzyszenia "Zielona Lokomotywa" oraz Domu Dziecka "Słoneczko" zorganizowane zostało wigilijne spotkanie integracyjne dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz absolwentów i ich rodzin, wychowanków Domu Dziecka, podopiecznych Stowarzyszenia "Iskierka", a także dzieci i rodziców z Katolickiego Przedszkola "Antoś" w Auli Piusa X w Parafii św. Antoniego. Podczas części artystycznej, którą poprowadził Pan Maciej Goździela (Edukacja Muzyczna), każdy z dzieciaków mógł zaprezentować się na scenie. Miłym akcentem był słodki poczęstunek oraz drobne upominki dla każdego uczestnika.
 • 06.VI.2015 - przy współpracy Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Domu Dziecka "Słoneczko" na terenie Ośrodka odbył się Integracyjny Piknik Rodzinny pod patronatem Starosty Tomaszowskiego. Dzięki sponsorom: Ośrodkowi Szkolenia Kierowców "Perfect" , Organizacji Społeczno-Wychowawczej "Strzelec", Stowarzyszeniu Posiadaczy Pojazdów Zabytkowych "Weteran", PPH "Kelmes" Elżbieta Szymańska, piekarni "Starzyce" D.M. Cała, wyrób Waty Cukrowej Sławomir Czechowicz oraz Monika Szulczyk "Piwnica Kreatywności", uczestnicy pikniku mogli się dobrze bawić, brać udział w konkursach z nagrodami i zajadać pyszne grillowane kiełbaski.
Wolontariat 2015/2016
W roku szkolnym 2015/2016 współpracowało z Fundacją w ramach wolontariatu 13 osób – młodzież z tomaszowskich szkół. Prace wolontariuszy polegały na włączaniu się w akcje prowadzone lub współprowadzone przez Fundację:
 • Zajęcia filmowe, plastyczne, muzyczne, teatralne dla dzieci i młodzieży odbywające się w Auli Piusa X przy Parafii św. Antoniego dwa razy w miesiącu
 • Spotkania z niepełnosprawnymi rówieśnikami w celu integracji społecznej
 • Pomoc w organizowaniu wycieczki integracyjnej
 • Pomoc przy organizowaniu Pikniku Integracyjnego z ORDN-em
 • Pomoc przy organizowaniu Uroczystości Patronalnych Fundacji
 • Pomoc podczas popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Katolickim Przedszkolu "Antoś"
 • Pomoc podczas popołudniowych zajęć w Domu Dziecka "Słoneczko" oraz niedzielne wyjście z wychowankami

Wolontariat 2016/2017
W roku szkolnym 2016/2017 współpracowało z Fundacją 11 wolontariuszy – młodzież z tomaszowskich szkół. Podobnie jak w poprzednim roku prace wolontariuszy polegały na włączaniu się w akcje Fundacji:
 • Spotkanie z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą w celu integracji społecznej (teatrzyki dla uczniów SOSW)
 • Udział w zbiórkach na leczenie i rehabilitację byłego wolontariusza Fundacji chorego na raka, odbywających się przy tomaszowskich Parafiach
 • Pomoc przy organizowaniu Pikniku Integracyjnego z ORDN-em
 • Pomoc przy organizowaniu Uroczystości Patronalnych Fundacji
 • Jednocześnie od początku istnienia Fundacji, podczas realizacji projektów w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, pracują wolontariusze (czynni zawodowo nauczyciele lub osoby z właściwymi kwalifikacjami). Pełnią oni funkcje: kierownika, opiekunów oraz opieki medycznej na wyjazdach letnich i zimowych, a także podczas wycieczek integracyjnych.