Zajęcia w bibliotece

"Antośki" wzięły udział w zajęciach o tematyce wiosennej.