O nas

Jesteśmy katolickim przedszkolem założonym w styczniu 2014 roku, prowadzonym przez Fundację Educator im. ks. Stanisława Grada.

Przedszkole zapewnia integralne wychowanie dzieci w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości. Naucza i kształci umiejętności ukierunkowane na wartości najwyższe, takie jak:
 • prawda;
 • dobro;
 • piękno;
 • troska o dobro wspólne;
 • gotowość do podjęcia wysiłku odpowiedzialności za siebie i innych, bazując na konkretnych ideałach i wzorach osobowościowych z Biblii, historii, tradycji i czasów współczesnych.

Personel jest symbolem wartości dla dzieci. Pomaga wychowankom w nabywaniu i urzeczywistnianiu takich wartości, jakie sam reprezentuje. Ukazuje im życie zgodne z deklarowanymi wartościami.

Placówka współdziała z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wielostronnym i harmonijnym rozwoju, w tworzeniu jego własnej niepowtarzalnej osobowości. Instytucja kieruje się zasadami wynikającymi z "Konwencji o prawach dziecka", rozwija się i doskonali realizując wymagania zawarte w "Rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego". Realizujemy "Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego" zgodą z zaleceniami MEN.

Działalność Przedszkola opisuje cytat:
"Najwyższym celem wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi."

Co nas wyróżnia:
 • wychowanie w duchu wartości katolickich;
 • cykliczne Msze Św. organizowanie specjalnie dla naszych przedszkolaków;
 • niespotykanie mała liczba dzieci (tylko 15), na które przypada dwoje wychowawców;
 • niskie czesne;
 • brak opłat dodatkowych (za wycieczki, podręczniki, materiały plastyczne, zajęcia dodatkowe, itp.);
 • bezpieczne, atestowane wyposażenie i zabawki;
 • doskonała lokalizacja w ścisłym centrum miasta, zapewniająca bliskość parków, placu Kościuszki, muzeum;
 • duża liczba wycieczek, wyjazdów i innych atrakcji (wystawy, zajęcia tematyczne poza przedszkolem, itp.).