Kadra pedagogiczna

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe zgodne z profilem prowadzonych zajęć (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, filologia angielska, teologia, logopedia). Stale podwyższają swoje kwalifikacje na licznych kursach i szkoleniach.

Przedszkole jako jedno z nielicznych prywatnych daje możliwość awansu zawodowego swoim wychowawcom - co wiąże się ze stałym podnoszeniem kwalifikacji oraz zdawaniem egzaminów w Kuratorium Oświaty.

dyrektor i nauczyciel religii: Lidia Błażejewska-Wojtaszczyk

nauczyciel przedszkola i języka angielskiego: Katarzyna Kuta

nauczyciel przedszkola: Anna Rudzińska

nauczyciel języka angielskiego: Agnieszka Dziedzic

logopeda: Milena Barszcz

pomoc przedszkolna: Erika Wodzinowska

dyrektor honorowy: ks. Tomasz Wojciechowski