Cennik

Stała opłata comiesięczna wynosi 210 zł (opłatna do 10-ego każdego miesiąca).

Opłata za wyżywienie: 9 zł / dzień (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek).

Opłata rekrutacyjna: 150 zł (obejmuje roczne ubezpieczenie dziecka).

Opłaty można uiszczać osobiście w sekretariacie przedszkola lub przelewem na numer:

68 1240 3145 1111 0010 5349 2851

Cena czesnego obejmuje:
 • opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 6.30-16.30; zajęcia dydaktyczne zgode z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i "Podstawą programową wychowania przedszkolnego";
 • zajęcia z języka angielskiego;
 • opiekę logopedy oraz psychologa;
 • wszystkie atrakcje typu:
  • wycieczki (na terenie Tomaszowa Maz. oraz dalsze, typu Łódź, Piotrków Tryb., Warszawa);
  • teatrzyki;
  • zajęcia tematyczne poza przedszkolem (np. zajęcia ceramiczne, robienie mydełek, itp.);
  • podręczniki dla każdego dziecka do zajęć dydaktycznych;
  • podręczniki do języka angielskiego oraz katechezy dla dzieci starszych i karty pracy dla młodszych.