Michał Pietrzyk

Michał Pietrzyk, lat 16, ministrant i lektor w parafii Świętej Rodziny przy ulicy Niskiej.

Od dziecka choruje na mózgowe porażenie dziecięce, dlatego też od urodzenia był pod stałą opieką lekarską i rehabilitowany przez specjalistów.

Niestety przed ukończeniem 16 roku życia rozpoznano u niego nowotwór złośliwy o nazwie kostaniakomięsak kości ramiennej lewej.

W chwili obecnej jest pacjentem Instytutu Matki i Dziecka - Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie, gdzie dokonano wycięcia guza ramienia lewego z jednoczesnym założeniem endoprotezy modularnej. Tam też podjęto decyzję o usunięciu guzków z prawego płuca, a następnie z płuca lewego.

Między kolejnymi zabiegami operacyjnymi jak i po ich przeprowadzeniu Michał poddawany jest kolejnym cyklom chemioterapii. Od kwietnia bieżącego roku chłopiec więcej czasu spędza w Klinice w Warszawie, niż w domu. Rodzice nie posiadają własnego samochodu, dlatego też zmuszeni są korzystać z pomocy przyjaciół. Niestety długie i częste pobyty w Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie wymagają sporych nakładów finansowych. Mama Michała w czasie hospitalizacji syna opłaca hotel, aby mogła codziennie pomagać mu zmagać się z chorobą. Opłata za dzienny pobyt rodzica w tym hotelu wynosi 25 zł. Sama w związku z chorobą syna nie pracuje zawodowo i jest na zasiłku, a tata chłopca jest emerytem.

Michał w roku 2015/2016 był wolontariuszem Fundacji "Educator" im. ks. St. Grada, działającej przy parafii św. Antoniego w Tomaszowie Maz. Sam, nie do końca będąc sprawny, pomagał osobom niepełnosprawnym.

Jako prezes Fundacji zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe dla Michała.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacji "Educator"

Bank PEKAO S.A. 89 1240 3145 1111 0010 5015 1696
Z dopiskiem: dla Michała.