Punkt pomocy społecznej

Powołany do istnienia, z inicjatywy ks. Proboszcza Edwarda Wieczorka, punkt pomocy społecznej działa przy parafii pw. św. Antoniego. Udzielamy pomocy w zakresie porad prawnych, psychologicznych, przy wypełnianiu dokumentów urzędowych, itp. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 335 691 lub w biurze Fundacji, mieszczącym się przy parafii.

ZAPRASZAMY!!!