Biografia księdza Infułata
Stanisława Grada

Ksiądz Infułat Stanisław Grad urodził się 27 stycznia 1941 roku w Królowej Woli.
W latach 1958–1964 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1964 roku, natomiast 27 czerwca 1968 roku uzyskał tytuł magistra teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W latach 1975–1981 był kapelanem i sekretarzem biskupa Józefa Rozwadowskiego, ordynariusza diecezji łódzkiej. 10 maja 1976 roku uzyskał tytuł doktora teologii w zakresie historii Kościoła na podstawie pracy Kościelna działalność Prymasa Jana Łaskiego.

Od 1976 roku był wykładowcą historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. W tejże uczelni przez 20 lat prowadził seminarium naukowe z historii Kościoła, na którym pod Jego kierunkiem powstało kilkadziesiąt prac magisterskich i dyplomowych. W latach 1981–1988 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

W latach 1988-1990 był proboszczem parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Łodzi i wicedziekanem dekanatu Łódź-Północ, a od 1990 roku proboszczem parafii pod wezwaniem św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim i dziekanem tomaszowskim.

Był członkiem Rady Kapłańskiej i Duszpasterskiej, członkiem Kolegium Konsultorów i ojcem Synodu Archidiecezji Łódzkiej, wizytatorem katechetycznym i wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej Wandy Malczewskiej.

Opublikował wiele artykułów naukowych z zakresu historii Kościoła w Polsce i historii diecezji łódzkiej, w tym dwie monografie: Działalność kościelna Prymasa Jana Łaskiego i Kościół św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim.

Otrzymał następujące odznaczenia kościelne: 15.XII.1986 został kapelanem Jego Świątobliwości, 7.VI.1995 kanonikiem honorowym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej, 9.XII.1997 jej kanonikiem gremialnym, 16.III.2005 otrzymał godność prałata honorowego Jego Świątobliwości, a 3.V.2010 otrzymał godność protonotariusza apostolskiego.

Zmarł 11 października 2011 roku w Tomaszowie Mazowieckim.