Aktualności
3.02.2019
Zapraszamy seniorów na wyjazd do Lwowa.

Dodany został opis uroczystości patronalnych oraz sprawozdanie za 2018 rok. Uzupełnione zostały działy fundusz stypendialny, lista darczyńców oraz projekty.
6.10.2018
Dodane zostały opis oraz zdjęcia z: wyjazdu integracyjnego do Włoch oraz wyjazdu seniorów do Włoch.